Odkrywamy Naukowców z wizją na przyszłość,
z misją prowadzenia badań dla ludzi.
Czujesz, że Twoje badania mają przyszłość?

„Dzięki nowoczesnemu prezentowaniu nauki –
to „Naukowcy przyszłości” staną się w wielu
przypadkach autorytetami dla młodych osób.
Z nich młodzi ludzie będą czerpać wzorce.”

„Promocja nauki nie jest niczym nowym
i wydumanym, nie jest chwilowym hobby.
Dzielenie się wiedzą i sposobami dochodzenia
do odkryć jest oparte na wartościach od zawsze
tkwiących w etosie nauki, takich jak prawda,
wolność i mądrość.”

laureaci

Przedstawiamy Laureatów Nagrody Naukowiec Przyszłości

Prezentujemy wybranych Laureatów nagrody „Naukowiec Przyszłości”

Piotr Sobecki

Piotr Sobecki

Kierownik Labolatorium Stosowanej Sztucznej Inteligencji, Ośrodek PRzetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Dr inż Lucyna Bilińska

Dr inż Lucyna Bilińska

Kierwonik zespołu badawczego, Biliński

Dr hab. inż. Agnieszka Ławrynowicz

Dr hab. inż. Agnieszka Ławrynowicz

Profesor ucz., Wydział Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej

Dr inż. Adam Masłoń

Dr inż. Adam Masłoń

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Dr hab. Marzena Smol

Dr hab. Marzena Smol

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Polska Akademia Nauk

Dr Anna Łapińska

Dr Anna Łapińska

Politechnika Warszawska

Dr hab. inż. Marcin Kozłowski, prof.

Dr hab. inż. Marcin Kozłowski, prof.

Politechnika Śląska

Mgr Eryka Probierz

Mgr Eryka Probierz

Politechnika Śląska w Gliwicach

Gala Nagrody „Naukowiec Przyszłości” 2022

Zobacz relacje z gali oraz  Forum Inteligentnego Rozwoju

proces

Proces przyznawania nagrody

Proces wyłaniania laureatów jest wieloetapowy, a na końcowe decyzje wpływ ma kilka czynników. Zdobywcami nagrody mogą zostać naukowcy i innowatorzy z wizją na przyszłość, realizujący badania zarówno na etapie podstawowym jak i aplikacyjnym oraz projekty służące ludziom. Aplikujący powinni być otwarci na informowanie społeczeństwa o realizowanych badaniach i wykazujący się proaktywną postawą na współpracę biznesową.

krok 1

Weryfikacja

Wypełnij otrzymaną ankietę weryfikacyjną w ciągu 7 dni

krok 2

Promocja

Wybierz dedykowane rozwiązania konferencyjne i medialne do promocji swoich badań

krok 3

Decyzja kapituły

Dane z researchu, ankiety weryfikacyjnej oraz wybrana forma komunikacji będą stanowiły
podstawy do końcowych decyzji

krok 3

Wręczenie nagród

Spotkajmy się w inspirującym gronie laureatów na gali wręczenia nagród podczas Forum Inteligentnego Rozwoju

naukowiec przyszłości

O nagrodzie

Nagroda „Naukowiec Przyszłości” to wyróżnienie dla polskich i zagranicznych uczonych realizujących nowatorskie projekty naukowe, które w przyszłości mogą zmienić nasze życie. Nagradzamy autorów badań, którzy chcą wynikom swoich prac dać szansę wpływać na inteligentny rozwój i lepszą przyszłość. Naszą misją jest popularyzowanie wyników badań aby były użyteczne i społecznie wykorzystywane.

naukowiec przyszłości

Zgłoś swoją kandydaturę!

Pobierz i wypełnij odpowiednią ankietę weryfikacyjną, a następnie wyślij ją na adres biuro@ircentrum.pl

kapituła

Poznaj kapitułę

Jakub Laskowski

Jakub Laskowski

Dyrektor Generalny, Centrum Inteligentnego Rozwoju, inicjator Nagrody

Damian Baran

Damian Baran

Dyrektor Generalny, Centrum Inteligentnego Rozwoju, inicjator Nagrody

Marta Pomietlorz-Loska

Marta Pomietlorz-Loska

Dyrektor Forum Inteligentnego Rozwoju

Dr hab. Aleksandra Kuzior

Dr hab. Aleksandra Kuzior

Prof. PŚ, Prezes Zarządu Śląskiego Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju Wydziału Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska

Aleksy Kwiliński

Aleksy Kwiliński

Ekonomista i przedsiebiorca, Profesor Akademii Nauki i Biznesu w Londynie

Dr hab. Agata Chudzicka-Czupała

Dr hab. Agata Chudzicka-Czupała

Prof. Uniwersytetu SWPS

Dr inż. Janusz Karwot

Dr inż. Janusz Karwot

Prezes Zarządu, PWiK Sp. z o.o.

faq

Najczęściej zadawane pytania

Nagroda „Naukowiec Przyszłości” to kontynuacja jednej z kategorii Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju, przyznawanej od 5 lat wyróżniającym się innowatorom. Tytuł wyróżnienia jest nieprzypadkowy, gdyż to właśnie naukowcy zdobywają, łączą oraz wykorzystują nabytą wiedzę w kształtowaniu przyszłości.

Do kiedy należy odesłać ankietę?

Czas na odesłanie ankiety wynosi 7 dni od otrzymania elektronicznej informacji o przyznanej nominacji.

Kiedy zostaną wybrani laureaci w edycjach nagród 2022?

Proces wyłaniania Laureatów Nagrody „Naukowiec Przyszłości” 2022 będzie realizowany 2022 do 20 maja 2022 r.

Które projekty są brane pod uwagę przy przyznaniu nominacji?

Przyznanie nominacji odbywa się na podstawie researchu projektów naukowych realizowanych przez Uczonych na etapie badań podstawowych, aplikacyjnych i prac rozwojowych. W pierwszej kolejności analizowane są aktualne projekty, których skutki i wyniki mogą być widoczne w przyszłości. W drugiej kolejności analizowane są projekty naukowe które zakończyły się w latach 2015-2020.

Co jest brane pod uwagę przy wyborze laureatów?

Przy końcowych decyzjach pod uwagę brane są w równym stopniu dwa czynniki: informacje o realizowanych badaniach przekazane w ankiecie weryfikacyjnej oraz ich upowszechnianie i promocja w ramach przygotowanych przez organizatora rozwiązań medialnych i konferencyjnych skierowanych do środowiska biznesowego i inwestorów.

regulamin

Regulamin przyznawania nagrody

Celem Nagrody jest odkrywanie, upublicznianie i docenianie pracy i postawy autorów badań, które mogą mieć korzystny wpływ na przyszłość życia społecznego w jego różnych dziedzinach.

Nagroda „Naukowiec przyszłości” przyznawana jest zatem tym osobom, dla których promocja swoich wyników badawczych (już od etapu podstawowego) w ogólnopolskich mediach i na wydarzeniach gospodarczych stanowi klucz do relacji biznesowych — a odtąd już krok do wykorzystania wyników prac intelektualnych, jako ogniwa zmiany i przyszłości opartej na inteligentnym rozwoju.

laureaci

Laureaci i ich opinie

Nagrodę Naukowiec Przyszłości przyznajemy obiecującym innowatorom już od 2016 roku. Jesteśmy dumni z naszych Laureatów, którzy obecnie osiągtają imponujące sukcesy w swoich dziedzinach.

Kluczową rolę w procesie kreowania i wdrażania innowacji odgrywa synergia nauki, biznesu i samorządu. Forum Inteligentnego Rozwoju w Uniejowie to wyjątkowe miejsce inicjujące i wspierające współpracę na styku tych trzech obszarów. Liczne sesje panelowe, prezentacje przedstawicieli środowiska naukowego, biznesowego i instytucji publicznych oraz rozmowy B2B stanowią doskonałą przestrzeń do wymiany doświadczeń i nawiązywania nowych kontaktów biznesowych.

dr Agnieszka Gajewicz-Skrętna

Uniwersytet Gdański

W opinii uczestników i laureatów, Forum Inteligentnego Rozwoju to niezwykle inspirujące wydarzenie, które pozwala na poznanie nowych kierunków badań oraz partnerski przepływ myśli „know-how”. Forum to również doskonała możliwość do pozyskania nowych wartościowych partnerów, a także odnowienia i potwierdzenia istniejącej współpracy, w ramach paneli dyskusyjnych w szerokim gronie cenionych ekspertów.  Forum Inteligentnego Rozwoju stanowi wyczekiwane i prestiżowe wydarzenie gospodarcze poświęcone nowym technologiom, innowacjom, wynalazkom oraz nowatorskim inwestycjom zmieniającym kraj w oparciu o krajowe i regionalne inteligentne specjalizacje.

prof. dr hab. n. med. Ireneusz Majsterek

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Z perspektywy naukowca upatruję w tym wyróżnieniu wyjątkową szansą na to aby wyniki badań naukowych znalazły jak najszersze grono odbiorców. Jako pracownik naukowy ze smutkiem obserwuję jak bardzo zamknięte bywa środowisko naukowców. Jak perspektywiczne wyniki badań, innowacyjne rozwiązania bywają nie dostrzegane przez opinię publiczną i potencjalnych inwestorów. Jak trudno o dialog pomiędzy środowiskiem naukowym a sferą biznesu i samorządami. Jednocześnie mając świadomość jak dużą rolę w kreowaniu i wdrażaniu innowacji odgrywa konieczność tegoż dialogu, zasadne jest promowanie wszelkich działań dających możliwość transferu wiedzy i technologii. Dla mnie Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju to przede wszystkim wyróżnienie popularyzujące, promujące i doceniające naukowców.

dr inż. Wioleta Chajęcka-Wierzchowska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Organizator

Współorganizator

Patron medialny

Partner merytoryczny