Poznaj laureatów edycji 2022

Laureaci Nagrody

Przyznawanej podczas Forum Inteligentnego Rozwoju

Naukowiec Przyszłości 2022

Laureaci ostaniej edycji

Kategoria: Badania przyszłości

Dr hab. Regina Lenart-Gansiniec

Dr hab. Regina Lenart-Gansiniec

prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

Dr inż. Ewa Knapik

Dr inż. Ewa Knapik

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dr Dominika Kaczorowska-Spychalska

Dr Dominika Kaczorowska-Spychalska

Centrum Mikser Inteligentnych Technologii Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

Prof. dr hab. n. med. Piotr Tutka

Prof. dr hab. n. med. Piotr Tutka

Uniwersytet Rzeszowski

Dr inż. Tomasz Wolszakiewicz

Dr inż. Tomasz Wolszakiewicz

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego

Dr inż. Katarzyna Gańczyk-Specjalska

Dr inż. Katarzyna Gańczyk-Specjalska

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego

Dr inż. Dominik Kryzia

Dr inż. Dominik Kryzia

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Dr inż. Adam Masłoń

Dr inż. Adam Masłoń

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Dr inż. Joanna Jankowska-Śliwińska

Dr inż. Joanna Jankowska-Śliwińska

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

Dr Alicja Mikołajczyk

Dr Alicja Mikołajczyk

QSAR Lab., Uniwersytet Gdański

Dr hab. inż. Agnieszka Ławrynowicz

Dr hab. inż. Agnieszka Ławrynowicz

prof. PP, Politechnika Poznańska

Dr inż. Ilona Jastrzębska

Dr inż. Ilona Jastrzębska

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dr hab. inż. Małgorzata Franus

Dr hab. inż. Małgorzata Franus

prof. uczelni, Politechnika Lubelska

Prof. dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka

Prof. dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Dr hab. inż. Małgorzata Szczepanek

Dr hab. inż. Małgorzata Szczepanek

prof. uczelni, Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Dr inż. Dominika Sobotka

Dr inż. Dominika Sobotka

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska

Kategoria: Zespół badawczy przyszłości

Zespół badawczy, którym kieruje Pan Dr Norbert Żołek

Zespół badawczy, którym kieruje Pan Dr Norbert Żołek

Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Polska Akademia Nauk

Zespół badawczy, którym kieruje Pan Mgr Piotr Sobecki

Zespół badawczy, którym kieruje Pan Mgr Piotr Sobecki

Ośrodek Przetwarzania Informacji, Państwowy Instytut Badawczy

Zespół Badawczy, którym kieruje Pani Prof. dr hab. Lidia Sas Paszt

Zespół Badawczy, którym kieruje Pani Prof. dr hab. Lidia Sas Paszt

Zakład Mikrobiologii i Ryzosfery Instytutu Ogrodnictwa, PIB w Skierniewicach

Zespół badawczy, którym kieruje Pan Tomasz Jasiński

Zespół badawczy, którym kieruje Pan Tomasz Jasiński

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Kategoria: Wsparcie projektów przyszłości

Dr hab. inż. Wdowin Magdalena

Dr hab. inż. Wdowin Magdalena

profesor instytutu, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

Naukowcy Przyszłości

Laureaci
i ich opinie

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju przyznawana jest od 2016 r. naukowcom, inwestorom i organizacjom, których działalność wpływa na zrównoważony rozwój gospodarki i społeczeństwa. Jest to, moim zdaniem, bardzo cenna inicjatywa, w której doceniana jest innowacyjność w różnych dziedzinach życia. Jest to również ogromne wyróżnienie i nobilitacja dla naukowców i organizacji, których praca, często po raz pierwszy, jest zauważona i nagrodzona, co mobilizuje do dalszej intensywnej pracy.

dr Agata Tyczewska

Z perspektywy naukowca upatruję w tym wyróżnieniu wyjątkową szansą na to aby wyniki badań naukowych znalazły jak najszersze grono odbiorców. Jako pracownik naukowy ze smutkiem obserwuję jak bardzo zamknięte bywa środowisko naukowców. Jak perspektywiczne wyniki badań, innowacyjne rozwiązania bywają nie dostrzegane przez opinię publiczną i potencjalnych inwestorów.

dr inż. Wioleta Chajęcka-Wierzchowska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

W opinii uczestników i laureatów, Forum Inteligentnego Rozwoju to niezwykle inspirujące wydarzenie, które pozwala na poznanie nowych kierunków badań oraz partnerski przepływ myśli „know-how”. Forum to również doskonała możliwość do pozyskania nowych wartościowych partnerów, a także odnowienia i potwierdzenia istniejącej współpracy, w ramach paneli dyskusyjnych w szerokim gronie cenionych ekspertów.

prof. dr hab. n. med. Ireneusz Majsterek
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uczestnictwo w Forum Inteligentnego Rozwoju pozwoliło na spotkanie wielu osobistości ze świata nauki i biznesu. Wspólne rozmowy oraz uzyskanie nagrody stanowiły motywację do dalszej pracy naukowej. Forum dostarczyło informacji o tym, jak efektywnie współpracować z biznesem oraz budować skuteczne zespoły. Nam jako naukowcom umożliwiło bardziej wdrożeniowe spojrzenia na prace badawcze.

mgr inż. Sylwia Siebielec
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy

Forum Inteligentnego Rozwoju to wyjątkowa inicjatywa, która umożliwia spotkanie świata biznesu ze światem nauki, co jest kluczowe dla zacieśnienia współpracy środowiska akademickiego z przemysłem oraz pozwala na rozwijanie innowacji o dużym potencjale wdrożeniowym.

mgr inż. Julia Radwan-Pragłowska
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Kluczową rolę w procesie kreowania i wdrażania innowacji odgrywa synergia nauki, biznesu i samorządu. Forum Inteligentnego Rozwoju w Uniejowie to wyjątkowe miejsce inicjujące i wspierające współpracę na styku tych trzech obszarów. Liczne sesje panelowe, prezentacje przedstawicieli środowiska naukowego, biznesowego i instytucji publicznych oraz rozmowy B2B stanowią doskonałą przestrzeń do wymiany doświadczeń i nawiązywania nowych kontaktów biznesowych.

dr Agnieszka Gajewicz-Skrętna
Uniwersytet Gdański

Zgłoszenie

Zgłoś swoją kandydaturę!

Ankieta

Pobierz i wypełnij odpowiednią ankietę weryfikacyjną, a następnie wyślij ją na adres


biuro@ircentrum.pl