Poznaj laureatów edycji 2021

Laureaci Nagrody

Przyznawanej podczas Forum Inteligentnego Rozwoju

Naukowiec Przyszłości 2021

Laureaci edycji 2021

Kategoria: Nauki ścisłe i techniczne dla innowacyjnej przyszłości

Mgr Aneta Kurpanik

Mgr Aneta Kurpanik

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Mgr inż. Nicole Nawrot

Mgr inż. Nicole Nawrot

Politechnika Gdańska

Dr hab. Marzena Smol

Dr hab. Marzena Smol

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Dr inż. Tomasz Wacławczyk

Dr inż. Tomasz Wacławczyk

Politechnika Warszawska

Dr Illia Serdiuk,

Dr Illia Serdiuk,

Uniwersytet Gdański

Dr hab. Jacek Ryl, prof. PG

Dr hab. Jacek Ryl, prof. PG

Politechnika Gdańska

Dr hab. Sebastian Pawlus, prof. UŚ

Dr hab. Sebastian Pawlus, prof. UŚ

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr inż. Karol Ćwieka

Dr inż. Karol Ćwieka

Politechnika Warszawska

Dr inż. Anna Sobiepanek

Dr inż. Anna Sobiepanek

Politechnika Warszawska

Dr Anna Łapińska

Dr Anna Łapińska

Politechnika Warszawska

Dr hab. Anna Zawadzka, prof. UMK

Dr hab. Anna Zawadzka, prof. UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Mgr inż. Michał Kalisiak

Mgr inż. Michał Kalisiak

Politechnika Warszawska

Dr Marcin Lindner

Dr Marcin Lindner

Instytut Chemii Organicznej PAN

Dr inż. Michał Drzazga

Dr inż. Michał Drzazga

Instytut Metali Nieżelaznych Sieć Badawcza Łukasiewicz

Dr hab. inż. Marcin Kozłowski, prof. PŚ

Dr hab. inż. Marcin Kozłowski, prof. PŚ

Politechnika Śląska

Dr hab. Dariusz Jarząbek

Dr hab. Dariusz Jarząbek

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Dr inż. Agata Małysiak

Dr inż. Agata Małysiak

Politechnika Śląska

Dr Jacek Marczak

Dr Jacek Marczak

Polski Ośrodek Rozwoju Technologii Sieci Badawczej Łukasiewicz

Mgr inż. Tomasz Kwiatkowski

Mgr inż. Tomasz Kwiatkowski

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Dr inż. Karolina Kowalczyk

Dr inż. Karolina Kowalczyk

Politechnika Śląska

Prof. dr hab. Janusz Jurczak

Prof. dr hab. Janusz Jurczak

Instytut Chemii Organicznej PAN

Dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek, prof. uczelni

Dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek, prof. uczelni

Politechnika Gdańska

Dr hab. inż. Łukasz Rauch, prof. AGH

Dr hab. inż. Łukasz Rauch, prof. AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dr inż. Katarzyna Reczyńska

Dr inż. Katarzyna Reczyńska

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Sztwiertnia

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Sztwiertnia

Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego PAN

Dr inż. Katarzyna Falkowicz

Dr inż. Katarzyna Falkowicz

Politechnika Lubelska

Dr hab. Jarosław Paturej, prof. UŚ

Dr hab. Jarosław Paturej, prof. UŚ

Uniwerytet Śląski w Katowicach

Dr hab. Radosław Podsiadły. Prof. PŁ

Dr hab. Radosław Podsiadły. Prof. PŁ

Instytut Technologii Polimerów i Barwników Politechniki Łódzkiej

Dr hab. inż. Rafał Babilas, prof. PŚ,

Dr hab. inż. Rafał Babilas, prof. PŚ,

Politechnika Śląska

Dr inż. Klaudia Proniewska

Dr inż. Klaudia Proniewska

Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. inż. Sławomir Boncel

Prof. dr hab. inż. Sławomir Boncel

Politechnika Śląska

Prof. dr hab. inż. Andrzej Nowak

Prof. dr hab. inż. Andrzej Nowak

Politechnika Śląska

Dr inż. Marcin Krajewski

Dr inż. Marcin Krajewski

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Prof. dr hab. inż. Grzegorz Jacek Nalepa

Prof. dr hab. inż. Grzegorz Jacek Nalepa

Uniwersytet Jagielloński

Dr Elwira Bisz

Dr Elwira Bisz

Uniwersytet Opolski

Dr Dominika Święch

Dr Dominika Święch

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dr inż. Michał Baranowski

Dr inż. Michał Baranowski

Politechnika Wrocławska

Dr inż. Wojciech Jerzy Nowak

Dr inż. Wojciech Jerzy Nowak

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Dr hab. Łukasz Laskowski

Dr hab. Łukasz Laskowski

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

Dr hab. Robert Józef Bialik

Dr hab. Robert Józef Bialik

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Mgr inż. Łukasz Rakoczy

Mgr inż. Łukasz Rakoczy

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

Dr hab. n. t. Rafał Malinowski

Dr hab. n. t. Rafał Malinowski

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Sieci Badawczej Łukasiewicz

Dr Tomasz Szmidt

Dr Tomasz Szmidt

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Kategoria: Nauka dla lepszego życia w przyszłości

Dr n. med. Małgorzata Lasota

Dr n. med. Małgorzata Lasota

Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński

Dr inż. Grzegorz Pasternak

Dr inż. Grzegorz Pasternak

Politechnika Wrocławska

Dr Magdalena Cal

Dr Magdalena Cal

Uniwersytet Wrocławski

Dr Lidia Bandura

Dr Lidia Bandura

Politechnika Lubelska

Dr inż. Adrian Augustyniak

Dr inż. Adrian Augustyniak

b Sp. z o.o

Mgr Sonia Trojan

Mgr Sonia Trojan

Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Agnieszka Gunia-Krzyżak

Dr hab. Agnieszka Gunia-Krzyżak

Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński

Dr Katarzyna Malarz

Dr Katarzyna Malarz

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr hab. n. med. Alina Kuryłowicz, prof. IMDiK PAN

Dr hab. n. med. Alina Kuryłowicz, prof. IMDiK PAN

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Dr hab. Tomasz Jagielski

Dr hab. Tomasz Jagielski

Uniwersytet Warszawski

Dr Jagoda Płaczkiewicz

Dr Jagoda Płaczkiewicz

Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Květoslava Burda

Prof. dr hab. Květoslava Burda

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

Dr inż. Małgorzata Krok-Borkowicz

Dr inż. Małgorzata Krok-Borkowicz

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dr inż. Paweł Lochyński

Dr inż. Paweł Lochyński

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dr hab. inż. Konrad Ocalewicz, prof. UG

Dr hab. inż. Konrad Ocalewicz, prof. UG

Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Janusz Dąbrowski

Prof. dr hab. Janusz Dąbrowski

Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Edyta Wiesława Reszka

Prof. dr hab. Edyta Wiesława Reszka

Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera

Dr hab. Anetta Kuczyńska, prof. IGR PAN

Dr hab. Anetta Kuczyńska, prof. IGR PAN

Instytut Genetyki Roślin PAN

Dr hab. Adriana Mika

Dr hab. Adriana Mika

Gdański Uniwersytet Medyczny

Dr inż. Małgorzata Krok-Borkowicz

Dr inż. Małgorzata Krok-Borkowicz

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dr inż. Anna Banach-Wiśniewska

Dr inż. Anna Banach-Wiśniewska

Politechnika Śląska

Dr Kamila Płoszczyca

Dr Kamila Płoszczyca

Instytut Sportu Państwowego Instytutu Badawczego

Dr hab. inż. Joanna Tkaczewska, prof. UR

Dr hab. inż. Joanna Tkaczewska, prof. UR

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Mgr Natalia Bryniarska-Kubiak

Mgr Natalia Bryniarska-Kubiak

Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN

Kategoria: Humanistyka, sztuka i społeczeństwo przyszłości

Prof. dr hab. Marian Gorynia

Prof. dr hab. Marian Gorynia

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Dr hab. inż. Piotr Krajewski, prof. UPWR

Dr hab. inż. Piotr Krajewski, prof. UPWR

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Mgr Eryka Probierz

Mgr Eryka Probierz

Politechnika Śląskia w Gliwicach

Dr hab. Piotr Pachura, prof. PCz.

Dr hab. Piotr Pachura, prof. PCz.

Politechnika Częstochowska

Kategoria: Od innowacji przyszłości do rynkowego sukcesu

Prof. dr hab. Cezary Kowalewski

Prof. dr hab. Cezary Kowalewski

Uniwersytet Medyczny w Warszawie

Dr inż. Łukasz Migdał

Dr inż. Łukasz Migdał

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Dr inż. Anna Zawistowska-Deniziak

Dr inż. Anna Zawistowska-Deniziak

Instytut Parazytologii im. W. Stefańskiego PAN

Naukowcy Przyszłości

Laureaci
i ich opinie

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju przyznawana jest od 2016 r. naukowcom, inwestorom i organizacjom, których działalność wpływa na zrównoważony rozwój gospodarki i społeczeństwa. Jest to, moim zdaniem, bardzo cenna inicjatywa, w której doceniana jest innowacyjność w różnych dziedzinach życia. Jest to również ogromne wyróżnienie i nobilitacja dla naukowców i organizacji, których praca, często po raz pierwszy, jest zauważona i nagrodzona, co mobilizuje do dalszej intensywnej pracy.

dr Agata Tyczewska

Z perspektywy naukowca upatruję w tym wyróżnieniu wyjątkową szansą na to aby wyniki badań naukowych znalazły jak najszersze grono odbiorców. Jako pracownik naukowy ze smutkiem obserwuję jak bardzo zamknięte bywa środowisko naukowców. Jak perspektywiczne wyniki badań, innowacyjne rozwiązania bywają nie dostrzegane przez opinię publiczną i potencjalnych inwestorów.

dr inż. Wioleta Chajęcka-Wierzchowska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

W opinii uczestników i laureatów, Forum Inteligentnego Rozwoju to niezwykle inspirujące wydarzenie, które pozwala na poznanie nowych kierunków badań oraz partnerski przepływ myśli „know-how”. Forum to również doskonała możliwość do pozyskania nowych wartościowych partnerów, a także odnowienia i potwierdzenia istniejącej współpracy, w ramach paneli dyskusyjnych w szerokim gronie cenionych ekspertów.

prof. dr hab. n. med. Ireneusz Majsterek
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uczestnictwo w Forum Inteligentnego Rozwoju pozwoliło na spotkanie wielu osobistości ze świata nauki i biznesu. Wspólne rozmowy oraz uzyskanie nagrody stanowiły motywację do dalszej pracy naukowej. Forum dostarczyło informacji o tym, jak efektywnie współpracować z biznesem oraz budować skuteczne zespoły. Nam jako naukowcom umożliwiło bardziej wdrożeniowe spojrzenia na prace badawcze.

mgr inż. Sylwia Siebielec
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy

Forum Inteligentnego Rozwoju to wyjątkowa inicjatywa, która umożliwia spotkanie świata biznesu ze światem nauki, co jest kluczowe dla zacieśnienia współpracy środowiska akademickiego z przemysłem oraz pozwala na rozwijanie innowacji o dużym potencjale wdrożeniowym.

mgr inż. Julia Radwan-Pragłowska
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Kluczową rolę w procesie kreowania i wdrażania innowacji odgrywa synergia nauki, biznesu i samorządu. Forum Inteligentnego Rozwoju w Uniejowie to wyjątkowe miejsce inicjujące i wspierające współpracę na styku tych trzech obszarów. Liczne sesje panelowe, prezentacje przedstawicieli środowiska naukowego, biznesowego i instytucji publicznych oraz rozmowy B2B stanowią doskonałą przestrzeń do wymiany doświadczeń i nawiązywania nowych kontaktów biznesowych.

dr Agnieszka Gajewicz-Skrętna
Uniwersytet Gdański

Zgłoszenie

Zgłoś swoją kandydaturę!

Ankieta

Pobierz i wypełnij odpowiednią ankietę weryfikacyjną, a następnie wyślij ją na adres


biuro@ircentrum.pl