Laureaci 2022

Prezentujemy Laureatów Nagrody „Naukowiec Przyszłości 2022″

Kategoria: Badania przyszłości

 1. Dr hab. Regina Lenart-Gansiniec, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
 2. Dr inż. Ewa Knapik, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 3. Dr Dominika Kaczorowska-Spychalska, Centrum Mikser Inteligentnych Technologii Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
 4. dr hab. n. med. Grzegorz W. Basak, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 5. dr hab. n. med. Piotr Tutka, Uniwersytet Rzeszowski
 6. Dr inż. Tomasz Wolszakiewicz, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego
 7. Dr inż. Katarzyna Gańczyk-Specjalska, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego
 8. Dr inż. Dominik Kryzia, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 9. Dr hab. inż. Beata Kolesińska, Instytut Chemii Organicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka
 10. Dr inż. Adam Masłoń, prof. Prz, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 11. Dr inż. Joanna Jankowska-Śliwińska, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki
 12. Dr Alicja Mikołajczyk, QSAR Lab, Uniwersytet Gdański
 13. Dr hab. inż. Agnieszka Ławrynowicz, prof. PP, Politechnika Poznańska
 14. Dr inż. Ilona Jastrzębska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 15. Dr inż. Lucyna Bilińska, Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
 16. Dr hab. inż. Małgorzata Franus, prof. uczelni, Politechnika Lubelska
 17. dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka z IOPAN, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
 18. Dr hab. inż. Małgorzata Szczepanek, prof. uczelni, Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 19. Dr inż. Dominika Sobotka, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska

Kategoria: Zespół badawczy przyszłości

 1. Dr Norbert Żołek, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
 2. Mgr Piotr Sobecki, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
 3. Dr hab. Lidia Sas-Paszt, prof. IO, Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy
 4. Tomasz Jasiński , Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Kategoria: Wsparcie rozwoju projektów przyszłości

 1. Dr hab. inż. Wdowin Magdalena, profesor instytutu, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej
  Akademii Nauk

Prezentujemy wybranych Laureatów nagrody „Naukowiec Przyszłości”

Piotr Sobecki

Piotr Sobecki

Kierownik Labolatorium Stosowanej Sztucznej Inteligencji, Ośrodek PRzetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Dr inż Lucyna Bilińska

Dr inż Lucyna Bilińska

Kierwonik zespołu badawczego, Biliński

Dr hab. inż. Agnieszka Ławrynowicz

Dr hab. inż. Agnieszka Ławrynowicz

Profesor ucz., Wydział Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej

Dr inż. Adam Masłoń

Dr inż. Adam Masłoń

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza