Poznaj laureatów edycji 2023

Laureaci Nagrody

Przyznawanej podczas Forum Inteligentnego Rozwoju

Laureaci ostaniej edycji

Kategoria: Kobieta nauki, która zmienia świat

Prof. dr hab. inż. Edyta Malinowska-Pańczyk

Prof. dr hab. inż. Edyta Malinowska-Pańczyk

Politechnika Gdańska

Dr hab. inż. Katarzyna Ławińska

Dr hab. inż. Katarzyna Ławińska

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Łódzki Instytut Technologiczny

Dr hab. inż. Alicja Kowalczyk

Dr hab. inż. Alicja Kowalczyk

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dr inż. Małgorzata Karbarz

Dr inż. Małgorzata Karbarz

Uniwersytet Rzeszowski

Dr hab. Agnieszka Ludwików, prof. UAM

Dr hab. Agnieszka Ludwików, prof. UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Natalia Marek-Trzonkowska

Prof. dr hab. Natalia Marek-Trzonkowska

Uniwersytet Gdański

Dr hab. Katharina Boguslawski, prof. UMK

Dr hab. Katharina Boguslawski, prof. UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr Jolanta Groszyk

Dr Jolanta Groszyk

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

Dr inż. Agata Szeląg

Dr inż. Agata Szeląg

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Dr hab. n. med. Halina Jurkowska

Dr hab. n. med. Halina Jurkowska

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Mgr inż. Ksenia Siadkowska

Mgr inż. Ksenia Siadkowska

Politechnika Lubelska

Dr Beata Kaczmarek-Szczepańska

Dr Beata Kaczmarek-Szczepańska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr inż. Ilona Jastrzębska

Dr inż. Ilona Jastrzębska

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dr hab. n. med. Magdalena Chechlińska

Dr hab. n. med. Magdalena Chechlińska

prof. Instytutu Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy

Dr hab. inż. Ewelina Kusiak-Nejman, prof. ZUT

Dr hab. inż. Ewelina Kusiak-Nejman, prof. ZUT

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Dr Kaja Zapędowska-Kling

Dr Kaja Zapędowska-Kling

Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

Dr inż. Anna Gajewska-Midziałek

Dr inż. Anna Gajewska-Midziałek

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

Dr hab. Katarzyna Sanak-Kosmowska, prof. UEK

Dr hab. Katarzyna Sanak-Kosmowska, prof. UEK

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr hab. inż. Małgorzata Franus prof. uczelni

Dr hab. inż. Małgorzata Franus prof. uczelni

Politechnika Lubelska

Dr inż. Weronika Urbańska

Dr inż. Weronika Urbańska

Politechnika Wrocławska

Mgr inż. Dagmara Słota

Mgr inż. Dagmara Słota

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Dr inż. Agata Strojny-Nędza

Dr inż. Agata Strojny-Nędza

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

Dr inż. Anna Kowalik-Klimczak

Dr inż. Anna Kowalik-Klimczak

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji

Dr Aleksandra Ziemińska-Stolarska

Dr Aleksandra Ziemińska-Stolarska

Politechnika Łódzka

Dr Dominika Kaczorowska-Spychalska Dyrektor Centrum Inteligentnych  Technologii

Dr Dominika Kaczorowska-Spychalska Dyrektor Centrum Inteligentnych Technologii

Uniwersytet Łódzki

Dr inż. Anna Sobiepanek

Dr inż. Anna Sobiepanek

Politechnika Warszawska

Prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray

Prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Prof. dr hab. inż. Urszula Narkiewicz

Prof. dr hab. inż. Urszula Narkiewicz

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Dr hab. Magdalena Bieda-Niemiec

Dr hab. Magdalena Bieda-Niemiec

prof. Instytutu Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN

Prof. dr hab. Lidia Sas-Paszt

Prof. dr hab. Lidia Sas-Paszt

Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy

Dr inż. Paula Ossowicz-Rupniewska

Dr inż. Paula Ossowicz-Rupniewska

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Dr hab. inż. Justyna Kucińska-Lipka, prof. PG

Dr hab. inż. Justyna Kucińska-Lipka, prof. PG

Politechnika Gdańska

Dr hab. Regina Lenart-Gansiniec, prof. UJ

Dr hab. Regina Lenart-Gansiniec, prof. UJ

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr hab. Marzena Smol

Dr hab. Marzena Smol

prof. Instytutu Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Prof. dr hab. inż. Beata Kolesińska

Prof. dr hab. inż. Beata Kolesińska

Politechnika Łódzka

Dr Katarzyna Janczak

Dr Katarzyna Janczak

Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

Kategoria: Naukowiec Przyszłości

Prof. dr hab. Eugeniusz Zych

Prof. dr hab. Eugeniusz Zych

Uniwersytet Wrocławski

Dr inż. Mieszko Wilk

Dr inż. Mieszko Wilk

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr inż. Artur Kasprzak

Dr inż. Artur Kasprzak

Politechnika Warszawska

Dr Artur Kurnyta

Dr Artur Kurnyta

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa oraz Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Dr inż. Maciej Gliniak, prof. URK

Dr inż. Maciej Gliniak, prof. URK

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Dr inż. Piotr Kunecki

Dr inż. Piotr Kunecki

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Dr Tomasz Komendziński

Dr Tomasz Komendziński

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jakub Batko

Jakub Batko

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

Dr inż. Marek Wodziński

Dr inż. Marek Wodziński

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dr hab. inż. Marcin Barburski prof. uczelni

Dr hab. inż. Marcin Barburski prof. uczelni

Politechnika Łódzka

Dr inż. Andrzej Hudecki

Dr inż. Andrzej Hudecki

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

Dr Jacek Stańdo, prof. PŁ

Dr Jacek Stańdo, prof. PŁ

Politechnika Łódzka

Prof. Artur Błażejewski

Prof. Artur Błażejewski

Prorektor ds. badań naukowych Uwr Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Robert Musioł

Prof. dr hab. Robert Musioł

Uniwersytet Śląski

Dr Łukasz Kuryk

Dr Łukasz Kuryk

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy

Dr inż. Rafał Grądzki

Dr inż. Rafał Grądzki

Politechnika Białostocka

Dr hab. inż. Filip Górski, prof. PP

Dr hab. inż. Filip Górski, prof. PP

Politechnika Poznańska

Dr hab. inż. Sebastian Kraszewski, prof. PWr

Dr hab. inż. Sebastian Kraszewski, prof. PWr

Politechnika Wrocławska

Kategoria: Zespół Badawczy Przyszłości

Zespół badawczy z Międzynarodowego Instytutu Medycyny Translacyjnej

Zespół badawczy z Międzynarodowego Instytutu Medycyny Translacyjnej

Zespół badawczy, którym kieruje Dr hab. inż. Dariusz Kulus, prof. PBŚ

Zespół badawczy, którym kieruje Dr hab. inż. Dariusz Kulus, prof. PBŚ

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Zespół badawczy pod kierownictwem Prof. dr hab. n. med. Piotra Wałęgi

Zespół badawczy pod kierownictwem Prof. dr hab. n. med. Piotra Wałęgi

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Zespół badawczy pod kierownictwem Dr hab. inż. Agnieszki Cholewy- Wójcik, prof. UEK

Zespół badawczy pod kierownictwem Dr hab. inż. Agnieszki Cholewy- Wójcik, prof. UEK

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Zespół badawczy MSAGroup, którym kieruje Prof. dr hab. inż. Wojciech  Franus

Zespół badawczy MSAGroup, którym kieruje Prof. dr hab. inż. Wojciech Franus

Zespół badawczy CAD/VR/3D w Zakładzie Inżynierii Produkcji

Zespół badawczy CAD/VR/3D w Zakładzie Inżynierii Produkcji

Politechnika Poznańska

Kategoria: Dyrektor Instytutu Otwarty Na Przyszłość

Dr hab. inż. Jacek Szczepiński

Dr hab. inż. Jacek Szczepiński

„Poltegor-Instytut" Instytut Górnictwa Odkrywkowego

Kategoria: Nagroda Honorowa

Dr hab. Aleksandra Kuzior, dhc., prof. PŚ

Dr hab. Aleksandra Kuzior, dhc., prof. PŚ

Politechnika Śląska

Naukowcy Przyszłości

Laureaci
i ich opinie

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju przyznawana jest od 2016 r. naukowcom, inwestorom i organizacjom, których działalność wpływa na zrównoważony rozwój gospodarki i społeczeństwa. Jest to, moim zdaniem, bardzo cenna inicjatywa, w której doceniana jest innowacyjność w różnych dziedzinach życia. Jest to również ogromne wyróżnienie i nobilitacja dla naukowców i organizacji, których praca, często po raz pierwszy, jest zauważona i nagrodzona, co mobilizuje do dalszej intensywnej pracy.

dr Agata Tyczewska

Z perspektywy naukowca upatruję w tym wyróżnieniu wyjątkową szansą na to aby wyniki badań naukowych znalazły jak najszersze grono odbiorców. Jako pracownik naukowy ze smutkiem obserwuję jak bardzo zamknięte bywa środowisko naukowców. Jak perspektywiczne wyniki badań, innowacyjne rozwiązania bywają nie dostrzegane przez opinię publiczną i potencjalnych inwestorów.

dr inż. Wioleta Chajęcka-Wierzchowska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

W opinii uczestników i laureatów, Forum Inteligentnego Rozwoju to niezwykle inspirujące wydarzenie, które pozwala na poznanie nowych kierunków badań oraz partnerski przepływ myśli „know-how”. Forum to również doskonała możliwość do pozyskania nowych wartościowych partnerów, a także odnowienia i potwierdzenia istniejącej współpracy, w ramach paneli dyskusyjnych w szerokim gronie cenionych ekspertów.

prof. dr hab. n. med. Ireneusz Majsterek
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uczestnictwo w Forum Inteligentnego Rozwoju pozwoliło na spotkanie wielu osobistości ze świata nauki i biznesu. Wspólne rozmowy oraz uzyskanie nagrody stanowiły motywację do dalszej pracy naukowej. Forum dostarczyło informacji o tym, jak efektywnie współpracować z biznesem oraz budować skuteczne zespoły. Nam jako naukowcom umożliwiło bardziej wdrożeniowe spojrzenia na prace badawcze.

mgr inż. Sylwia Siebielec
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy

Forum Inteligentnego Rozwoju to wyjątkowa inicjatywa, która umożliwia spotkanie świata biznesu ze światem nauki, co jest kluczowe dla zacieśnienia współpracy środowiska akademickiego z przemysłem oraz pozwala na rozwijanie innowacji o dużym potencjale wdrożeniowym.

mgr inż. Julia Radwan-Pragłowska
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Kluczową rolę w procesie kreowania i wdrażania innowacji odgrywa synergia nauki, biznesu i samorządu. Forum Inteligentnego Rozwoju w Uniejowie to wyjątkowe miejsce inicjujące i wspierające współpracę na styku tych trzech obszarów. Liczne sesje panelowe, prezentacje przedstawicieli środowiska naukowego, biznesowego i instytucji publicznych oraz rozmowy B2B stanowią doskonałą przestrzeń do wymiany doświadczeń i nawiązywania nowych kontaktów biznesowych.

dr Agnieszka Gajewicz-Skrętna
Uniwersytet Gdański

Zgłoszenie

Zgłoś swoją kandydaturę!

Ankieta

Pobierz i wypełnij odpowiednią ankietę weryfikacyjną, a następnie wyślij ją na adres


biuro@ircentrum.pl