Naukowcy Przyszłości spotkali się w Uniejowie!  

 

 

Kolejna, trzecia już edycja nagród Naukowiec Przyszłości zaowocowała wręczeniem 62 wyróżnień dla świata nauki w Polsce.

Podczas 8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023 statuetki odebrali przedstawiciele najprężniej działających jednostek naukowych w kraju. Odważni badacze podejmujący się ambitnych zadań stanęli na scenie i potwierdzili, że nowe, otwarte podejście do promowania pracy naukowca ma znaczenie. Nagroda trafia w ręce osób, które swoje badania prowadzą z myślą o ich praktycznym zastosowaniu na rynku lub też w kolejnych rozwojowych projektach.

Laureatami zostają także dziekani wydziałów, rektorzy uczelni, dyrektorzy instytutów. Dzięki pomocy mediów i w ramach wydarzeń gospodarczych upowszechniają i promują swoje przedsięwzięcia od początkowego etapu, aż po ewentualne wdrożenie na rynek – pokazując wagę korzyści wynikającą z prowadzonych badań dla przyszłości gospodarki i społeczeństwa.

Nagrody Naukowiec Przyszłości 2023 odebrali m. in. Dr Jacek Stańdo, Profesor Politechniki Łódzkiej, za realizację projektu badawczego pn. ,,Math3geovr – Mathematical models for teaching three-dimensional geometry using virtual reality”,
w ramach którego przygotowane zostaną nowoczesne narzędzia edukacyjne do nauczania geometrii trójwymiarowej z wykorzystaniem technologii VR, dr inż. Agata Strojny-Nędza za działalność badawczą z zakresu Mikroelektroniki i Fotoniki oraz współpracę w projekcie „Hedimat” mającym opracować technologię odprowadzającą ciepło z układów elektrycznych, a także Dr hab. inż. Katarzyna Ławińska za realizację projektu „Wpływ konstrukcji, materiałów i prawidłowego dopasowania obuwia na zdrowie dzieci i młodzieży”.

Prezentujemy laureatów nagrody:

 •  Prof. dr hab. Lidia Sas-Paszt
 •  Prof. dr hab. inż. Beata Kolesińska
 •  Prof. dr hab. inż. Urszula Narkiewicz
 •  Dr hab. Magdalena Bieda-Niemiec, prof. Instytutu
 •  Dr hab. Marzena Smol, prof. Instytutu
 •  Prof. dr hab. Eugeniusz Zych
 •  Zespół badawczy z Międzynarodowego Instytutu Medycyny Translacyjnej
 • Dr hab. inż. Alicja Kowalczyk
 •  Dr Katarzyna Janczak
 • Dr hab. Agnieszka Ludwików, prof. UAM
 • Dr hab. inż. Katarzyna Ławińska
 • Dr hab. Katharina Boguslawski, prof. UMK
 • Dr inż. Małgorzata Karbarz
 • Dr Dominika Kaczorowska-Spychalska Dyrektor Centrum Inteligentnych Technologii
 • Dr inż. Mieszko Wilk
 • Prof. dr hab. Natalia Marek-Trzonkowska
 • Mgr inż. Ksenia Siadkowska
 • Dr hab. Aleksandra Kuzior, dhc., prof. PŚ
 • Dr inż. Artur Kasprzak
 • Dr Jolanta Groszyk
 • Dr hab. Regina Lenart-Gansiniec, prof. UJ
 • „Zespół badawczy,którym kieruje Dr hab. inż. Dariusz Kulus, prof. PBŚ”
 • Dr hab. n. med. Halina Jurkowska
 • Dr hab. inż. Ewelina Kusiak-Nejman, prof. ZUT
 • Dr Artur Kurnyta
 • Dr hab. inż. Justyna Kucińska-Lipka, prof. PG
 • Dr inż. Maciej Gliniak, prof. URK
 • Dr inż. Piotr Kunecki
 • Dr Tomasz Komendziński
 • Prof. dr hab. inż. Edyta Malinowska-Pańczyk
 • Dr hab. n. med. Magdalena Chechlińska, prof. Instytutu
  „- Zespół badawczy pod kierownictwem Prof. dr hab. n. med. Piotra Wałęgi”
 •  Dr hab. inż. Jacek Szczepiński
 •  Dr hab. inż. Małgorzata Franus, prof. uczelni
 •  Dr Beata Kaczmarek-Szczepańska
 •  Dr inż. Agata Szeląg
 • Dr hab. Katarzyna Sanak-Kosmowska, prof. UEK
 • Prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray
 • Dr Kaja Zapędowska-Kling
 • Dr inż. Ilona Jastrzębska
 • Jakub Batko
 • Dr inż. Agata Strojny-Nędza
 • Dr inż. Anna Kowalik-Klimczak
 • Dr inż. Marek Wodzińsk
 • Prof. dr hab. Robert Musioł
 • Dr Aleksandra Ziemińska-Stolarska
 • Mgr inż. Dagmara Słota
 • Dr inż. Anna Sobiepanek
 • Zespół badawczy pod kierownictwem Dr hab. inż. Agnieszki Cholewy-Wójcik, prof. UEK
 • Dr inż. Paula Ossowicz-Rupniewska
 • Dr inż. Andrzej Hudecki
 • Dr Jacek Stańdo, prof. PŁ
 • Prof. Artur Błażejewski Prorektor ds. badań naukowych Uwr
 • Prof. dr hab. n. med. Mateusz Hołda
 • „Zespół badawczy MSAGroup, którym kieruje Prof. dr hab. inż. Wojciech Franus”
 • Dr inż. Weronika Urbańska
 • Dr hab. inż. Marcin Barburski, prof. uczelni
 • Dr Łukasz Kury
 • Dr inż. Rafał Grądzki
 • Dr hab. inż. Filip Górski, prof. PP
 • Zespół badawczy CAD/VR/3D w Zakładzie Inżynierii Produkcji
 • Dr inż. Anna Gajewska-Midziałek