Nagroda Naukowiec Przyszłości

Odkrywamy Naukowców
z wizją na przyszłość

Poznaj laureatów

Laureaci Nagrody 2024

Gdzie wręczane są nagrody?

Forum Inteligentnego Rozwoju

Forum Inteligentnego Rozwoju, to 2-dniowy kongres projektów przyszłości dla inteligentnego rozwoju, przygotowany przez specjalistów ds. promocji badań, innowacji i inwestycji dla inspirujących innowatorów oraz inwestorów reprezentujących inteligentne specjalizacje. To niepowtarzalna przestrzeń do interakcji najważniejszych decydentów inteligentnego rozwoju: biznesu, nauki, samorządu i administracji państwowej.

Jak wyłaniamy laureatów?

Proces przyznawania
nagrody

Proces wyłaniania laureatów jest wieloetapowy, a na końcowe decyzje wpływ ma kilka czynników. Zdobywcami nagrody mogą zostać naukowcy i innowatorzy z wizją na przyszłość, realizujący badania zarówno na etapie podstawowym jak i aplikacyjnym oraz projekty służące ludziom. Aplikujący powinni być otwarci na informowanie społeczeństwa o realizowanych badaniach i wykazujący się proaktywną postawą na współpracę biznesową.

Krok 1: Weryfikacja

Wypełnij otrzymaną ankietę weryfikacyjną w ciągu 7 dni

Krok 2: Promocja

Wybierz dedykowane rozwiązania konferencyjne i medialne do promocji swoich badań

Krok 3: Decyzja kapituły

Dane z researchu, ankiety weryfikacyjnej oraz wybrana forma komunikacji będą stanowiły podstawy do końcowych decyzji

Krok 4: Wręczenie nagród

Spotkajmy się w inspirującym gronie laureatów na gali wręczenia nagród podczas Forum Inteligentnego Rozwoju

Nagroda Naukowiec Przyszłości

O nagrodzie

Czym jest Nagroda Naukowiec Przyszłości?

Nagroda „Naukowiec Przyszłości” to wyróżnienie dla polskich i zagranicznych uczonych realizujących nowatorskie projekty naukowe, które w przyszłości mogą zmienić nasze życie. Nagradzamy autorów badań, którzy chcą wynikom swoich prac dać szansę wpływać na inteligentny rozwój i lepszą przyszłość. Naszą misją jest popularyzowanie wyników badań aby były użyteczne i społecznie wykorzystywane.

Zgłoszenie

Zgłoś swoją kandydaturę!

Ankieta

Pobierz i wypełnij ankietę weryfikacyjną, a następnie wyślij ją na adres:


biuro@ircentrum.pl

Masz pytania? Nie wahaj się zdzwonić, odpowiemy na każde Twoje pytanie!


+48 32 307 22 42

Kapituła

Poznaj kapitułę nagrody

Q&A

Najczęściej zadawane pytania

Do kiedy należy odesłać ankietę?

Czas na odesłanie ankiety wynosi 7 dni od otrzymania elektronicznej informacji o przyznanej nominacji.

Kiedy zostaną wybrani laureaci w edycjach nagród 2024?

Proces wyłaniania Laureatów Nagrody „Naukowiec Przyszłości” 2024 będzie realizowany od października 2023 do maja 2024 r.

Które projekty są brane pod uwagę przy przyznaniu nominacji?

Przyznanie nominacji odbywa się na podstawie researchu projektów naukowych realizowanych przez Uczonych na etapie badań podstawowych, aplikacyjnych i prac rozwojowych. W pierwszej kolejności analizowane są aktualne projekty, których skutki i wyniki mogą być widoczne w przyszłości. W drugiej kolejności analizowane są projekty naukowe które zakończyły się w latach 2015-2020.

Co jest brane pod uwagę przy wyborze laureatów?

Przy końcowych decyzjach pod uwagę brane są w równym stopniu dwa czynniki: informacje o realizowanych badaniach przekazane w ankiecie weryfikacyjnej oraz ich upowszechnianie i promocja w ramach przygotowanych przez organizatora rozwiązań medialnych i konferencyjnych skierowanych do środowiska biznesowego i inwestorów.

Naukowiec Przyszłości

Laureaci
i ich opinie

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju przyznawana jest od 2016 r. naukowcom, inwestorom i organizacjom, których działalność wpływa na zrównoważony rozwój gospodarki i społeczeństwa. Jest to, moim zdaniem, bardzo cenna inicjatywa, w której doceniana jest innowacyjność w różnych dziedzinach życia. Jest to również ogromne wyróżnienie i nobilitacja dla naukowców i organizacji, których praca, często po raz pierwszy, jest zauważona i nagrodzona, co mobilizuje do dalszej intensywnej pracy.

dr Agata Tyczewska

Z perspektywy naukowca upatruję w tym wyróżnieniu wyjątkową szansą na to aby wyniki badań naukowych znalazły jak najszersze grono odbiorców. Jako pracownik naukowy ze smutkiem obserwuję jak bardzo zamknięte bywa środowisko naukowców. Jak perspektywiczne wyniki badań, innowacyjne rozwiązania bywają nie dostrzegane przez opinię publiczną i potencjalnych inwestorów.

dr inż. Wioleta Chajęcka-Wierzchowska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

W opinii uczestników i laureatów, Forum Inteligentnego Rozwoju to niezwykle inspirujące wydarzenie, które pozwala na poznanie nowych kierunków badań oraz partnerski przepływ myśli „know-how”. Forum to również doskonała możliwość do pozyskania nowych wartościowych partnerów, a także odnowienia i potwierdzenia istniejącej współpracy, w ramach paneli dyskusyjnych w szerokim gronie cenionych ekspertów.

prof. dr hab. n. med. Ireneusz Majsterek
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uczestnictwo w Forum Inteligentnego Rozwoju pozwoliło na spotkanie wielu osobistości ze świata nauki i biznesu. Wspólne rozmowy oraz uzyskanie nagrody stanowiły motywację do dalszej pracy naukowej. Forum dostarczyło informacji o tym, jak efektywnie współpracować z biznesem oraz budować skuteczne zespoły. Nam jako naukowcom umożliwiło bardziej wdrożeniowe spojrzenia na prace badawcze.

mgr inż. Sylwia Siebielec
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy

Forum Inteligentnego Rozwoju to wyjątkowa inicjatywa, która umożliwia spotkanie świata biznesu ze światem nauki, co jest kluczowe dla zacieśnienia współpracy środowiska akademickiego z przemysłem oraz pozwala na rozwijanie innowacji o dużym potencjale wdrożeniowym.

mgr inż. Julia Radwan-Pragłowska
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Kluczową rolę w procesie kreowania i wdrażania innowacji odgrywa synergia nauki, biznesu i samorządu. Forum Inteligentnego Rozwoju w Uniejowie to wyjątkowe miejsce inicjujące i wspierające współpracę na styku tych trzech obszarów. Liczne sesje panelowe, prezentacje przedstawicieli środowiska naukowego, biznesowego i instytucji publicznych oraz rozmowy B2B stanowią doskonałą przestrzeń do wymiany doświadczeń i nawiązywania nowych kontaktów biznesowych.

dr Agnieszka Gajewicz-Skrętna
Uniwersytet Gdański

Organizatorzy

Kto jest organizatorem nagrody?

Współorganizator

Współorganizator

Patron medialny

Partner merytoryczny