Dziękujemy wszystkim uczestnikom 7. FIR. To jest nasz wspólny sukces

Dyrektor Forum Inteligentnego Rozwoju i Redaktor Naczelny portalu Rzecz o Innowacjach, przygotowali specjalne podziękowania dla naszych partnerów.