Nauka i innowacje to przyszłość

Nauka i innowacje to przyszłość

Dziękujemy wszystkim uczestnikom 7. FIR. To jest nasz wspólny sukces Dyrektor Forum Inteligentnego Rozwoju i Redaktor Naczelny portalu Rzecz o Innowacjach, przygotowali specjalne podziękowania dla naszych...
Inteligentne materiały ogniotrwałe

Inteligentne materiały ogniotrwałe

Inteligentne materiały ogniotrwałe Celem projektu jest opracowanie nowej generacji bezchromowych materiałów ogniotrwałych, które będą miały potencjał zastąpienia obecnie stosowanych w urządzeniach światowego przemysłu miedziowego materiałów ogniotrwałych z chromem....