Odkrywamy Naukowców z wizją na przyszłość,
z misją prowadzenia badań dla ludzi.
Czujesz, że Twoje badania mają przyszłość?

„Dzięki nowoczesnemu prezentowaniu nauki – to „Naukowcy przyszłości” staną się w wielu przypadkach autorytetami dla młodych osób. Z nich młodzi ludzie będą czerpać wzorce.”

„Promocja nauki nie jest niczym nowym i wydumanym, nie jest chwilowym hobby. dzielenie się wiedzą i sposobami dochodzenia do odkryć jest oparte na wartościach od zawsze tkwiących w etosie nauki, takich jak prawda, wolność i mądrość.”

proces

Proces przyznawania nagrody

Proces wyłaniania laureatów jest wieloetapowy i składa się z kilku czynników. Mogą nimi zostać naukowcy z wizją na przyszłość, realizujący badania (zarówno na etapie podstawowym jak i aplikacyjnym) i projekty służące ludziom, otwarci na informowanie społeczeństwa o realizowanych badaniach i wykazujący się proaktywną postawą na współpracę biznesową.

krok 1

Weryfikacja

Wypełnij otrzymaną ankietę weryfikacyjną

krok 2

Promocja

Wybierz dedykowane rozwiązania konferencyjne i medialne do promocji swoich badań

krok 3

Decyzja kapituły

Dane z researchu, ankiety weryfikacyjnej oraz wybrana forma komunikacji będą stanowiły
podstawy do końcowych decyzji

krok 3

Wręczenie nagród

Spotkajmy się w inspirującym gronie laureatów na gali wręczenia nagród podczas Forum Inteligentnego Rozwoju

naukowiec przyszłości

O nagrodzie

Nagroda Naukowiec Przyszłości to wyróżnienie dla polskich i zagranicznych uczonych realizujących nowatorskie projekty naukowe, które w przyszłości mogą zmienić nasze życie. Nagradzamy autorów badań, którzy chcą wynikom swoich prac dać szansę wpływać na inteligentny rozwój i lepszą przyszłość. Naszą misją jest popularyzowanie wyników badań aby były użyteczne i społecznie wykorzystywane.

kapituła

Poznaj jury

Kapituła przyznająca Nagrodę Naukowiec Przyszłości składa się z doświadczonych i szanowanych naukowców i profesorów akademickich, którzy co oku wybierają majciekawszych innowatorów.

Rafał Kunaszyk

Jakub Laskowski

Damian Baran

prof. Aleksandra Kuzior, naukowiec przyszłości

Aleksandra Kuzior

Aleksy Kwiliński

Agata Chudzicka-Czupała

faq

Najczęściej zadawane pytania

Nagroda „Naukowiec Przyszłości” to kontynuacja jednej z kategorii Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju, przyznawanej od 5 lat wyróżniającym się innowatorom. Tytuł wyróżnienia jest nieprzypadkowy, gdyż to właśnie naukowcy zdobywają, łączą oraz wykorzystują nabytą wiedzę w kształtowaniu przyszłości.

Do kiedy należy odesłać ankietę?

Czas na odesłanie ankiety wynosi 14 dni od otrzymania elektronicznej informacji o przyznanej nominacji.

Kiedy zostaną wybrani laureaci w edycjach nagród 2021?

Proces wyłaniania Laureatów Nagrody Naukowiec Przyszłości 2021 będzie realizowany od 18 stycznia 2021 do 10 września 2021 r.

Które projekty są brane pod uwagę przy przyznaniu nominacji?

Przyznanie nominacji odbywa się na podstawie researchu projektów naukowych realizowanych przez Uczonych na etapie badań podstawowych, aplikacyjnych i prac rozwojowych. W pierwszej kolejności analizowane są aktualne projektu, a ich skutki i wyniki mogą być widoczne w przyszłości. W drugiej kolejności analizowane są projekty naukowe które zakończyły się w latach 2015-2020.

Co jest brane pod uwagę przy wyborze laureatów?

Przy końcowych decyzjach pod uwagę brane są w równym stopniu dwa czynniki: informacje o realizowanych badaniach przekazane w ankiecie weryfikacyjnej oraz ich upowszechnianie i promocja w ramach przygotowanych przez organizatora rozwiązań medialnych i konferencyjnych skierowanych do środowiska biznesowego i inwestorów

regulamin

Regulamin przyznawania nagrody

Badania to jednak nie wszystko — ważna jest także postawa samego uczonego, która nie pozwala na zamknięcie zdobytej wiedzy w przestrzeni akademii, gdzie liczą się wyłącznie czasopisma punktowane oraz liczba wystąpień konferencyjnych. Nagroda „Naukowiec przyszłości” przyznawana jest zatem tym osobom, dla których promocja swoich wyników badawczych (już od etapu podstawowego) w ogólnopolskich mediach i na wydarzeniach gospodarczych stanowi klucz do relacji biznesowych — a odtąd już krok do wykorzystania wyników prac intelektualnych, jako ogniwa zmiany i przyszłości opartej na inteligentnym rozwoju.

laureaci

Laureaci i ich opinie

Nagrodę Naukowiec Przyszłości przyznajemy obiecującym innowatorom już od 2016 roku. Jesteśmy dumni z naszych Laureatów, którzy obecnie osiągtają imponujące sukcesy w swoich dziedzinach. 

Kluczową rolę w procesie kreowania i wdrażania innowacji odgrywa synergia nauki, biznesu i samorządu. Forum Inteligentnego Rozwoju w Uniejowie to wyjątkowe miejsce inicjujące i wspierające współpracę na styku tych trzech obszarów. Liczne sesje panelowe, prezentacje przedstawicieli środowiska naukowego, biznesowego i instytucji publicznych oraz rozmowy B2B stanowią doskonałą przestrzeń do wymiany doświadczeń i nawiązywania nowych kontaktów biznesowych.

dr Agnieszka Gajewicz-Skrętna

Uniwersytet Gdański

W opinii uczestników i laureatów, Forum Inteligentnego Rozwoju to niezwykle inspirujące wydarzenie, które pozwala na poznanie nowych kierunków badań oraz partnerski przepływ myśli „know-how”. Forum to również doskonała możliwość do pozyskania nowych wartościowych partnerów, a także odnowienia i potwierdzenia istniejącej współpracy, w ramach paneli dyskusyjnych w szerokim gronie cenionych ekspertów.  Forum Inteligentnego Rozwoju stanowi wyczekiwane i prestiżowe wydarzenie gospodarcze poświęcone nowym technologiom, innowacjom, wynalazkom oraz nowatorskim inwestycjom zmieniającym kraj w oparciu o krajowe i regionalne inteligentne specjalizacje.

prof. dr hab. n. med. Ireneusz Majsterek

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Z perspektywy naukowca upatruję w tym wyróżnieniu wyjątkową szansą na to aby wyniki badań naukowych znalazły jak najszersze grono odbiorców. Jako pracownik naukowy ze smutkiem obserwuję jak bardzo zamknięte bywa środowisko naukowców. Jak perspektywiczne wyniki badań, innowacyjne rozwiązania bywają nie dostrzegane przez opinię publiczną i potencjalnych inwestorów. Jak trudno o dialog pomiędzy środowiskiem naukowym a sferą biznesu i samorządami. Jednocześnie mając świadomość jak dużą rolę w kreowaniu i wdrażaniu innowacji odgrywa konieczność tegoż dialogu, zasadne jest promowanie wszelkich działań dających możliwość transferu wiedzy i technologii. Dla mnie Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju to przede wszystkim wyróżnienie popularyzujące, promujące i doceniające naukowców.

dr inż. Wioleta Chajęcka-Wierzchowska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

gala

Zobacz jak wygląda Forum Inteligentnego Rozwoju 

Nasze nagrody przyznajemy podczas gali Forum Inteligentnego Rozwoju. Przejrzyj zdjęcia i nagrania wideo z ubiegłorocznych dekoracji.

O Nagrodzie „Naukowiec przyszłości”

O Nagrodzie „Naukowiec przyszłości”

o nagrodzie Nagroda dla Ludzi tworzących dla Ludzi, dla lepszej przyszłości Nasze nagrody przyznajemy podczas gali Forum Inteligentnego Rozwoju. Przejrzyj zdjęcia i nagrania wideo z ubiegłorocznych dekoracji.Jak będzie wyglądała przyszłość ludzkości? Teraz dopiero...

czytaj dalej
O promocji w mediach

O promocji w mediach

promocja Najzdolniejsi naukowcy na początku swojej kariery potrzebująwsparcia Najzdolniejsi naukowcy – szczególnie młodzi, na początku swojej kariery -  potrzebują wsparcia na każdym etapie swych badań – i w różnych aspektach – finansowym, administracyjnym, ale także...

czytaj dalej
O Forum

O Forum

o forum Forum Inteligentnego Rozwoju Jako CIR - przywiązujemy ogromną wagę do powstawania innowacji (koncentrujemy się na trudnej i wyboistej drodze, jaką musi przejść innowator, by wprowadzić nowatorski produkt lub usługę na rynek), od początku naszego funkcjonowania...

czytaj dalej