Nagroda Naukowiec Przyszłości 2022

Wyróżnienie i docenienie ciężkiej pracy i postawy odpowiedzialnego tworzenia nauki, nie dla niej samej ale dla ludzi – to w dużym uogólnieniu idea narody.  

Kim są Naukowcy przyszłości?  to przedstawiciele środowiska naukowego, którzy dążą do wykorzystania wyników swoich badań w praktyce gospodarczej, dla dobra społeczeństwa i na rzecz inteligentnego rozwoju lub też wymiernie przyczyniają się poprzez zarządzanie do stwarzania dogodnych warunków do rozwoju badań. Jednocześnie upowszechniając i promują swoje przedsięwzięcia od początkowego etapu, aż po ewentualne wdrożenie na rynek wśród całego społeczeństwa, w ramach komunikacji pozabadawczej. Między innymi przez ogólnopolskie media i wydarzenia gospodarcze uwypuklają wagę prowadzonych projektów dla poprawy jakości życia społeczeństwa, zwiększenia wiedzy o otaczającym nas świecie i rozwoju gospodarki. 

W trakcie tegorocznej edycji naszej nagrody chcemy wyróżnić przedstawicieli środowiska naukowego w trzech kategoriach.

  1. Badania przyszłości
  2. Zespół badawczy przyszłości
  3. Wsparcie rozwoju projektów przyszłości

Zgłoszenia do nagrody napływają z całego kraju. Potencjał naszych rodzimych naukowców jest imponujący.

Kapituła nagrody starannie analizuje każdą kandydaturę!

 W maju poznamy nazwiska wszystkich Laureatów edycji 2022.

Jeżeli Ty lub twój zespól badawczy chcecie zostać Naukowcami Przyszłości zgłoś wyślij zgłoszenie do nagrody już dziś:  https://naukowiecprzyszlosci.pl/wyslij-zgloszenie/