Najzdolniejsi naukowcy na początku swojej kariery potrzebują
wsparcia

Najzdolniejsi naukowcy – szczególnie młodzi, na początku swojej kariery –  potrzebują wsparcia na każdym etapie swych badań – i w różnych aspektach – finansowym, administracyjnym, ale także wizerunkowym. Nasza organizacja, Centrum Inteligentnego Rozwoju skupia i specjalizuje się w tym ostatnim, jako niezmiernie ważnym, a jednak często lekceważonym, pomijanym.

Do tej pory informacje o wynikach badań nie gościły na pierwszych stronach gazet, nie  zajmowały najlepszego czasu antenowego w telewizji, nie stanowiły czołowych i najbardziej gorących newsów największych internetowych portali horyzontalnych. Uczeni pracowali w ciszy, realizowali swoje badania w laboratoriach bez większego rozgłosu i zainteresowania największych mediów, nie uczestniczyli w wielu wydarzeniach gospodarczych, gdzie dzielili się swoim doświadczeniami z biznesem, inwestorami, przedstawicielami władzy. Swoją aktywność związaną z prezentacją wyników badań naukowych ograniczali raczej do komunikacji badawczej – konferencji, sympozjów i czasopism naukowych. Ta komunikacja – w gronie specjalistów – jest oczywiście bardzo ważna, aby rozwijać prace nad konkretnymi zagadnieniami, ale nie wykracza ona poza kręg określonej grupy środowiska naukowego. Brak zainteresowania mediów głównego nurtu i bardzo często brak chęci zrobienia pierwszego kroku w kierunku informowania społeczeństwa przez samych naukowców spowodowały stan, gdzie opinia publiczna żyła w większości w przekonaniu, że innowacje, które zmieniają nasze życie po prostu są – mało kto brał pod uwagę, zastanawiał się, szukał i doceniał ogrom pracy, jaką wkładają naukowcy w swoje projekty, aby zwiększyć szansę na ich praktyczne wykorzystanie na rynku gospodarczym, w konkretnych dziedzinach – najbardziej istotnych z punktu widzenia naszego życia i zdrowa. Ogromny kryzys, który dotknął teraz cały świat – kryzys, którego finalnych skutków jeszcze do końca nie znamy, a które już bardzo odczuwamy – spowodował, że Naukowcy stali się tą grupą społeczeństwa, w kierunku której spoglądają teraz wszyscy, z ich pracą wiążą nadzieję na lepszą przyszłość. W celu upowszechnienia i docenienia wnikliwie obserwujemy i reagujemy na zmiany zachodzące w świecie nauki. Stale wyszukujemy interesujące badania, które są w fazie realizacji – zarówno na bardzo początkowym etapie, jak i w fazie badań stosowanych, aplikacyjnych. W zdecydowanej większości przypadków są to badania, o których nikt wcześniej szerzej lub w ogóle nie pisał w ogólnopolskich mediach, nie oferował tez współpracy w zakresie łączenia nauki i biznesu oraz nie doceniał pomysłów i koncepcji prestiżową nagrodą gospodarczą. A naszym zdaniem warto postawić i zainwestować w „to, co jeszcze na pierwszy rzut niewidzialne”. Dlatego w profesjonalny sposób wspieramy inteligentny rozwój współpracujących z nami naukowców i ich projektów – wypełniamy niszę, która istniała na rynku, a była związana z brakiem większego zainteresowania ze strony mediów, biznesu i inwestorów, aby bliżej przyjrzeć się i wspomóc tych, których prace mogą zmienić kiedyś świat i uchronić nas tak jak teraz – przed wieloma niebezpieczeństwami. Poprzez swoją pracę – w tym wydawaną od 2016 roku naszą autorską sekcję tematyczną „Rzecz o Innowacjach”, która ukazuje się w najbardziej prestiżowych tytułach o tematyce gospodarczej – tworzymy most przekazu informacji dla potencjalnych inwestorów, ale też ludzi, którzy chcą więcej wiedzieć o otaczającej ich rzeczywistości, i tym co się dzieje wokół nas.

Promocja nauki nie jest niczym nowym i wydumanym, nie jest chwilowym hobby. Fakt, że postrzegana jest w dzisiejszych czasach jako nowinka, wynika z niedawnych zmian w relacjach społecznych. Ale przecież dzielenie się wiedzą i sposobami dochodzenia do odkryć jest oparte na wartościach od zawsze tkwiących w etosie nauki, takich jak prawda, wolność i mądrość. Bez nich nie powstałaby ta wewnętrzna potrzeba, która napędza proces naukowy. Trzeba bowiem zwrócić uwagę, że mocno ugruntowany w ostatnim stuleciu wizerunek naukowca jako osoby zamkniętej za murami uniwersytetu czy instytutu stał się niewątpliwie przyczyną zwiększenia dystansu, który dzieli go od zwykłych ludzi. Z tego właśnie względu z jednej strony zainteresowanie nauką zmalało, a z drugiej – kwestia zaangażowania naukowców w komunikację zewnętrzną, skierowaną do wszystkich ludzi, spadła z listy zadań priorytetowych. Przedstawiciele sekcji tematycznej „Rzecz o Innowacjach” starają się od kilku lat zmienić ten stan rzeczy. Wszystkie wydania sekcji na stronie Rzecz o Innowacjach. Na łamach „Rzecz o Innowacjach” ukazało się kilkaset artykułów poświęconych innowacyjnym badaniom naukowym, które mają w przyszłości szansę na komercjalizację, wdrożenie na rynek i sukces rynkowy w różnych dziedzinach Inne nasze propozycje medialne traktujące o innowacyjności:
Gopl.tv
R&D Talks