Nagroda dla Ludzi tworzących lepszą przyszłość.

Nasze nagrody przyznajemy podczas gali Forum Inteligentnego Rozwoju. Przejrzyj zdjęcia i nagrania wideo z ubiegłorocznych dekoracji.

Jak będzie wyglądała przyszłość ludzkości? Teraz dopiero naprawdę społeczeństwo, w tym biznes i jego otoczenie, zauważają, jak wielki wpływ na standard naszego życia społeczno-gospodarczego i bezpieczeństwo zdrowia, a w konsekwencji życia, ma praca i
badania prowadzone przez Naukowców – rozpoczynając od podstawowego. My od lat to widzimy, ale i doceniamy. Nagroda „Naukowiec przyszłości” stanowi naturalną kontynuację dotychczasowej kategorii o tej samej nazwie przyznawanej w ramach Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju, wyróżnienia mającego swoją 5-letnią historię. 

Eksponowanie najlepszych przykładów polskich i zagranicznych Naukowców, chcących dawać szansę swoim projektom na zaistnienie w praktyce gospodarczej, dla dobra społeczeństwa i na rzecz inteligentnego rozwoju – stało się misją przyświecającą inicjatorowi i głównemu organizatorowi wyróżnienia, Centrum Inteligentnego Rozwoju. Nagroda jest formą medialnego, a co za tym idzie wizerunkowego docenienia pracy zarówno doświadczonego Naukowca, jak i Badacza będącego na początku swojej kariery. Służy budowaniu, wzmacnianiu rozpoznawalności i wagi nowatorskich przedsięwzięć prowadzonych przez Uczonych, ale też marki osobistej Laureatów Nagrody. Upowszechniania i informuje opinią publiczną, że wizjonerski sposób myślenia i działania jest niezbędnym elementem do wejścia w lepszą przyszłość całego społeczeństwa i każdego z nas z osobna. Szukamy, odkrywamy, doceniamy i upubliczniamy przede wszystkim badania naukowe, których efekty mogą skutkować pozytywnymi zmianami w bliższej lub dalszej przyszłości. Nagrodzeni mają szansę zrewolucjonizować gospodarkę.