laureaci i ich opinie

laureaci 

Laureaci i ich opinie 

Nagrodę Naukowiec Przyszłości przyznajemy obiecującym innowatorom już od 2016 roku. Jesteśmy dumni z naszych Laureatów, którzy obecnie osiągtają imponujące sukcesy w swoich dziedzinach. 

Kluczową rolę w procesie kreowania i wdrażania innowacji odgrywa synergia nauki, biznesu i samorządu. Forum Inteligentnego Rozwoju w Uniejowie to wyjątkowe miejsce inicjujące i wspierające współpracę na styku tych trzech obszarów. Liczne sesje panelowe, prezentacje przedstawicieli środowiska naukowego, biznesowego i instytucji publicznych oraz rozmowy B2B stanowią doskonałą przestrzeń do wymiany doświadczeń i nawiązywania nowych kontaktów biznesowych.

dr Agnieszka Gajewicz-Skrętna

Uniwersytet Gdański

Forum Inteligentnego Rozwoju to wyjątkowa inicjatywa, która umożliwia spotkanie świata biznesu ze światem nauki, co jest kluczowe dla zacieśnienia współpracy środowiska akademickiego z przemysłem oraz pozwala na rozwijanie innowacji o dużym potencjale wdrożeniowym.

Wzięcie udziału w tym wydarzeniu pozwoliło mi na lepsze zrozumienie i poznanie oczekiwań świata biznesu, co bezpośrednio przełożyło się na sposób planowania przyszłych badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych.

Interdyscyplinarne panele dyskusyjne, a także prezentacje obszarów działalności firm oraz naukowców, które odbyły się w trakcie Forum były  świetną okazją do poznania punktu widzenia przedstawicieli różnych segmentów rynku w kontekście rozwoju gospodarki oraz kluczowych działań, jakie należy podjąć aby te inicjatywy zakończyły się sukcesem. 

Bez wątpienia takie wydarzenia, jak Forum Inteligentnego Rozwoju pozwalają na zbudowanie wartościowych relacji oraz nawiązanie efektywnej współpracy pomiędzy różnymi środowiskami poprzez ich wzajemne poznanianie się, zrozumienie mechanizmów funkcjonowania, ale również zaznajomienie się z najnowszymi technologiami, które mogą mieć ogromny wpływ na naszą wspólną przyszłość.

mgr inż. Julia Radwan-Pragłowska

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Uczestnictwo w Forum Inteligentnego Rozwoju pozwoliło na spotkanie wielu osobistości ze świata nauki i biznesu. Wspólne rozmowy oraz uzyskanie nagrody stanowiły motywację do dalszej pracy naukowej. Forum dostarczyło informacji o tym, jak efektywnie współpracować z biznesem oraz budować skuteczne zespoły. Nam jako naukowcom umożliwiło bardziej wdrożeniowe spojrzenia na prace badawcze. Możliwość udostepnienia części wystawienniczej oraz sesje networkingowe umożliwiły dyskusje z innymi naukowcami oraz przedstawicielami firm. Dyskusje te zaowocowały nowymi pomysłami naukowymi i nawiązaniem współpracy z innymi uczestnikami Forum, czego efektem były jak do tej pory złożenie jednego wspólnego projektu w ramach jednego z konkursów NCBiR oraz aktualnie trwające przygotowania do konkursu w ramach programu Horizon 2020.

Wzięcie udziału w tym wydarzeniu pozwoliło mi na lepsze zrozumienie i poznanie oczekiwań świata biznesu, co bezpośrednio przełożyło się na sposób planowania przyszłych badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych.

Interdyscyplinarne panele dyskusyjne, a także prezentacje obszarów działalności firm oraz naukowców, które odbyły się w trakcie Forum były  świetną okazją do poznania punktu widzenia przedstawicieli różnych segmentów rynku w kontekście rozwoju gospodarki oraz kluczowych działań, jakie należy podjąć aby te inicjatywy zakończyły się sukcesem.

Bez wątpienia takie wydarzenia, jak Forum Inteligentnego Rozwoju pozwalają na zbudowanie wartościowych relacji oraz nawiązanie efektywnej współpracy pomiędzy różnymi środowiskami poprzez ich wzajemne poznanianie się, zrozumienie mechanizmów funkcjonowania, ale również zaznajomienie się z najnowszymi technologiami, które mogą mieć ogromny wpływ na naszą wspólną przyszłość.

mgr inż. Sylwia Siebielec

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy

W opinii uczestników i laureatów, Forum Inteligentnego Rozwoju to niezwykle inspirujące wydarzenie, które pozwala na poznanie nowych kierunków badań oraz partnerski przepływ myśli „know-how”. Forum to również doskonała możliwość do pozyskania nowych wartościowych partnerów, a także odnowienia i potwierdzenia istniejącej współpracy, w ramach paneli dyskusyjnych w szerokim gronie cenionych ekspertów.  Forum Inteligentnego Rozwoju stanowi wyczekiwane i prestiżowe wydarzenie gospodarcze poświęcone nowym technologiom, innowacjom, wynalazkom oraz nowatorskim inwestycjom zmieniającym kraj w oparciu o krajowe i regionalne inteligentne specjalizacje.

Wzięcie udziału w tym wydarzeniu pozwoliło mi na lepsze zrozumienie i poznanie oczekiwań świata biznesu, co bezpośrednio przełożyło się na sposób planowania przyszłych badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych.

Interdyscyplinarne panele dyskusyjne, a także prezentacje obszarów działalności firm oraz naukowców, które odbyły się w trakcie Forum były  świetną okazją do poznania punktu widzenia przedstawicieli różnych segmentów rynku w kontekście rozwoju gospodarki oraz kluczowych działań, jakie należy podjąć aby te inicjatywy zakończyły się sukcesem.

Bez wątpienia takie wydarzenia, jak Forum Inteligentnego Rozwoju pozwalają na zbudowanie wartościowych relacji oraz nawiązanie efektywnej współpracy pomiędzy różnymi środowiskami poprzez ich wzajemne poznanianie się, zrozumienie mechanizmów funkcjonowania, ale również zaznajomienie się z najnowszymi technologiami, które mogą mieć ogromny wpływ na naszą wspólną przyszłość.

prof. dr hab. n. med. Ireneusz Majsterek

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Z perspektywy naukowca upatruję w tym wyróżnieniu wyjątkową szansą na to aby wyniki badań naukowych znalazły jak najszersze grono odbiorców. Jako pracownik naukowy ze smutkiem obserwuję jak bardzo zamknięte bywa środowisko naukowców. Jak perspektywiczne wyniki badań, innowacyjne rozwiązania bywają nie dostrzegane przez opinię publiczną i potencjalnych inwestorów. Jak trudno o dialog pomiędzy środowiskiem naukowym a sferą biznesu i samorządami. Jednocześnie mając świadomość jak dużą rolę w kreowaniu i wdrażaniu innowacji odgrywa konieczność tegoż dialogu, zasadne jest promowanie wszelkich działań dających możliwość transferu wiedzy i technologii. Dla mnie Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju to przede wszystkim wyróżnienie popularyzujące, promujące i doceniające naukowców.

Wzięcie udziału w tym wydarzeniu pozwoliło mi na lepsze zrozumienie i poznanie oczekiwań świata biznesu, co bezpośrednio przełożyło się na sposób planowania przyszłych badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych.

Interdyscyplinarne panele dyskusyjne, a także prezentacje obszarów działalności firm oraz naukowców, które odbyły się w trakcie Forum były  świetną okazją do poznania punktu widzenia przedstawicieli różnych segmentów rynku w kontekście rozwoju gospodarki oraz kluczowych działań, jakie należy podjąć aby te inicjatywy zakończyły się sukcesem.

Bez wątpienia takie wydarzenia, jak Forum Inteligentnego Rozwoju pozwalają na zbudowanie wartościowych relacji oraz nawiązanie efektywnej współpracy pomiędzy różnymi środowiskami poprzez ich wzajemne poznanianie się, zrozumienie mechanizmów funkcjonowania, ale również zaznajomienie się z najnowszymi technologiami, które mogą mieć ogromny wpływ na naszą wspólną przyszłość.

dr inż. Wioleta Chajęcka-Wierzchowska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju przyznawana jest od 2016 r. naukowcom, inwestorom i organizacjom, których działalność wpływa na zrównoważony rozwój gospodarki i społeczeństwa. Jest to, moim zdaniem, bardzo cenna inicjatywa, w której doceniana jest innowacyjność w różnych dziedzinach życia. Jest to również ogromne wyróżnienie i nobilitacja dla naukowców i organizacji, których praca, często po raz pierwszy, jest zauważona i nagrodzona, co mobilizuje do dalszej intensywnej pracy.

Ogromną wartością Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju jest popularyzacja i promocja aktualnych kierunków i wyników badań, co ma wyjątkowo duże znaczenie w czasach braku komunikacji między środowiskami naukowymi, sferą biznesu i społeczeństwem. Dobrze poinformowane, konsultowane i zaangażowane społeczeństwo w znacznie większym stopniu wspiera badania naukowe i wynikające z nich nowe i innowacyjne rozwiązania.”

dr Agata Tyczewska