Nagroda Naukowiec Przyszłości

Odkrywamy Naukowców
z wizją na przyszłość

Czym jest Nagroda
Naukowiec Przyszłości?

Dowiedz się więcej
i zgłoś swoją kandydaturę!

Poznaj laureatów

Laureaci Nagrody

Gdzie wręczane są nagrody?

Forum Inteligentnego Rozwoju

O nagrodzie

Czym jest Nagroda Naukowiec Przyszłości?

Nagroda „Naukowiec Przyszłości” to wyróżnienie dla polskich i zagranicznych uczonych realizujących nowatorskie projekty naukowe, które w przyszłości mogą zmienić nasze życie. Nagradzamy autorów badań, którzy chcą wynikom swoich prac dać szansę wpływać na inteligentny rozwój i lepszą przyszłość. Naszą misją jest popularyzowanie wyników badań aby były użyteczne i społecznie wykorzystywane.

Zgłoszenie

Zgłoś swoją kandydaturę!

Ankieta

Pobierz i wypełnij odpowiednią ankietę weryfikacyjną, a następnie wyślij ją na adres


biuro@ircentrum.pl

Kapituła

Poznaj kapitułę nagrody

Organizatorzy

Kto jest organizatorem nagrody?

Organizator

Współorganizator

Patron medialny

Partner merytoryczny