Inteligentne materiały ogniotrwałe

Celem projektu jest opracowanie nowej generacji bezchromowych materiałów ogniotrwałych, które będą miały potencjał zastąpienia obecnie stosowanych w urządzeniach światowego przemysłu miedziowego materiałów ogniotrwałych z chromem. Jak wiadomo związki chromu są toksyczne, a obecnie jeszcze większość hut miedzi na świecie stosuje te materiały.

Co przyniesie opracowane rozwiązanie dla tego projektu?

Mocno nad tym pracujemy, aby opracowany materiał posiadał realny potencjał do budowy nowych typów wymurówek ogniotrwałych, które będą wolne od chromu. Dzięki temu znacznie łatwiejsze pod względem środowiskowym oraz bardziej ekonomiczne będzie postępowanie ze zużytymi materiałami ogniotrwałymi, a po odpowiedniej obróbce zużyty materiał będzie mógł być ponownie wykorzystany w produkcji.

Projekt LIDER uwypukla działalność młodych naukowców. Co dla Pani oznacza odpowiedzialność kierowania projektem?

Mnie jako Kierownikowi Projektu, projekt dał ogromny bodziec do rozwijania pasji tworzenia i wpływu na „lepsze jutro”, jestem wdzięczna że program LIDER działa w Polsce. W kwestii odpowiedzialności liczy się dla mnie skuteczność w realizacji projektu i pozytywny wpływ na rozwój naukowy członków mojego zespołu, będących na różnym etapie kariery naukowej.

Na dalszy ciąg rozmowy z Panią Doktor Iloną Jastrzębską z AGH im. Stanisława Staszica w Krakowie na temat projektu pt. „Opracowanie nowej generacji inteligentnych bezchromowych materiałów ogniotrwałych dla przemysłu miedziowego” zapraszamy tutaj:

https://rzeczo.pl/inteligentne-materialy-ogniotrwale/