Dr hab. Marzena Smol została laureatką nagrody Naukowiec Przyszłości w kategorii „Kobieta nauki, która zmienia świat”

Naukowcem przyszłości w kategorii „Kobieta nauki, która zmienia świat” została Dr hab. Marzena Smol, prof. Instytutu, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.

Dr hab. Marzena Smol prowadzi interdyscyplinarne badania z zakres zarządzania i inżynierii środowiska, dotyczące innowacyjnych technologii odzysku surowców (w tym fosforu), odzysku wody, oczyszczania ścieków, gospodarki odpadami zgodnie z założeniami GOZ. Ponadto, zajmuje się edukacją ekologiczną z zakresu GOZ różnych grup interesariuszy.

Profesor Smol kieruje projektem pt. „Monitorowanie gospodarki wodno-ściekowej w kontekście wdrażania założeń gospodarki o obiegu zamkniętym” (akronim: MonGOS)”, a za który otrzymała nominację oraz oficjalnie została laureatem.
Głównym celem było podjęcie współpracy międzynarodowej przez wiodące instytucje naukowe w Europie w obszarze gospodarki wodno-ściekowej. Aby zrealizować ten cel, partnerzy projektu MonGOS aktywnie uczestniczą w konferencjach i seminariach branżowych, prezentując swoje doświadczenia, dobre praktyki i wyniki badań. Ponadto, organizują liczne wydarzenia edukacyjne dla różnych grup odbiorców – dzieci i młodzieży, studentów i doktorantów oraz ekspertów.

Zapraszamy do wzięcia udziału w procesie wyłaniania laureatów nagrody Naukowiec Przyszłości!