Inteligentne materiały ogniotrwałe

Inteligentne materiały ogniotrwałe

Inteligentne materiały ogniotrwałe Celem projektu jest opracowanie nowej generacji bezchromowych materiałów ogniotrwałych, które będą miały potencjał zastąpienia obecnie stosowanych w urządzeniach światowego przemysłu miedziowego materiałów ogniotrwałych z chromem....
Nagroda Naukowiec Przyszłości 2022

Nagroda Naukowiec Przyszłości 2022

Nagroda Naukowiec Przyszłości 2022 Wyróżnienie i docenienie ciężkiej pracy i postawy odpowiedzialnego tworzenia nauki, nie dla niej samej ale dla ludzi – to w dużym uogólnieniu idea narody.   Kim są Naukowcy przyszłości?  to przedstawiciele środowiska naukowego,...