Inteligentne materiały ogniotrwałe

Inteligentne materiały ogniotrwałe

Inteligentne materiały ogniotrwałe Celem projektu jest opracowanie nowej generacji bezchromowych materiałów ogniotrwałych, które będą miały potencjał zastąpienia obecnie stosowanych w urządzeniach światowego przemysłu miedziowego materiałów ogniotrwałych z chromem....
Nagroda Naukowiec Przyszłości 2022

Nagroda Naukowiec Przyszłości 2022

Nagroda Naukowiec Przyszłości 2022 Wyróżnienie i docenienie ciężkiej pracy i postawy odpowiedzialnego tworzenia nauki, nie dla niej samej ale dla ludzi – to w dużym uogólnieniu idea narody.   Kim są Naukowcy przyszłości?  to przedstawiciele środowiska naukowego,...
Nagroda dla Ludzi tworzących lepszą przyszłość.

Nagroda dla Ludzi tworzących lepszą przyszłość.

Nagroda dla Ludzi tworzących lepszą przyszłość. Nasze nagrody przyznajemy podczas gali Forum Inteligentnego Rozwoju. Przejrzyj zdjęcia i nagrania wideo z ubiegłorocznych dekoracji. Jak będzie wyglądała przyszłość ludzkości? Teraz dopiero naprawdę społeczeństwo, w tym...
O promocji w mediach

O promocji w mediach

Najzdolniejsi naukowcy na początku swojej kariery potrzebująwsparcia Najzdolniejsi naukowcy – szczególnie młodzi, na początku swojej kariery –  potrzebują wsparcia na każdym etapie swych badań – i w różnych aspektach – finansowym, administracyjnym, ale także...