Inteligentne materiały ogniotrwałe

Inteligentne materiały ogniotrwałe

Inteligentne materiały ogniotrwałe Celem projektu jest opracowanie nowej generacji bezchromowych materiałów ogniotrwałych, które będą miały potencjał zastąpienia obecnie stosowanych w urządzeniach światowego przemysłu miedziowego materiałów ogniotrwałych z chromem....
Nagroda Naukowiec Przyszłości 2022

Nagroda Naukowiec Przyszłości 2022

Nagroda Naukowiec Przyszłości 2022 Wyróżnienie i docenienie ciężkiej pracy i postawy odpowiedzialnego tworzenia nauki, nie dla niej samej ale dla ludzi – to w dużym uogólnieniu idea narody.   Kim są Naukowcy przyszłości?  to przedstawiciele środowiska naukowego,...
O promocji w mediach

O promocji w mediach

Najzdolniejsi naukowcy na początku swojej kariery potrzebująwsparcia Najzdolniejsi naukowcy – szczególnie młodzi, na początku swojej kariery –  potrzebują wsparcia na każdym etapie swych badań – i w różnych aspektach – finansowym, administracyjnym, ale także...