7. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2022 przechodzi do historii, dziękujemy!

W dniach 6-7 czerwca 2022 roku Uniejów gościł ponad 300 innowatorów pracujących nad przełomowymi badaniami naukowymi, innowacjami technologicznymi i społecznymi – projektami przyszłości, które mają szansę zmienić nasze życie na lepsze. Dodatkowo ponad 300 osób śledziło nasze wydarzenie online. Kolejna edycja organizowanego od 2016 r. Forum Inteligentnego Rozwoju dobiegła końca.

 

FIR 2022 przechodzi do historii…

 

Składamy serdeczne podziękowania na ręce wszystkich uczestników! Forum było wyjątkowym miejscem inicjującym i wspierającym współpracę w tematyce biznesu, nauki i samorządu. Chcemy w dalszym ciągu wspierać rozwój oparty o wiedzę, nowoczesne technologie, a także nowatorskość. Nie spoczywamy na laurach. Nasza praca skupia się na wielu interesujących projektach, w ramach tematyki, którą często dopiero poznajemy, bo działamy według motta „Odkrywamy to, co jeszcze często niewidzialne”. Jest to doświadczenie bardzo ciekawe. Ale to dzięki Państwu możemy się z nim stykać. Tak było podczas 7. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2022.

Celem Forum Inteligentnego Rozwoju jest upowszechnianie nowatorskich badań naukowych i innowacyjnych technologii, które mają szansę na sukces rynkowy i polepszenie standardu i bezpieczeństwa naszego życia. Dzięki temu próbujemy zwiększyć szansę na wykorzystanie pracy innowatorów w gospodarce. Wydarzenie jak co roku stanowiło przestrzeń do bardzo aktywnej dyskusji i indywidualnych spotkań osób wyznaczających nowe trendy z ekspertami i praktykami w zakresie rozwoju, komercjalizacji i wdrażania na rynek prac powstałych na podstawie inspirujących pomysłów.

Forum Inteligentnego Rozwoju 2022 odbyło się pod egidą Patronatu Honorowego m.in. ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Instytutu Badan Edukacyjnych, Urzędu Patentowego RP, Polskiej Izby Ekologii, Rady Głównej Instytutów Badawczych, a także Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego.

Część merytoryczną wydarzenia stanowiła m.in. Areny Projektów Przyszłości. To prezentacja innowacyjnych badań, projektów technologicznych, społecznych oraz atrakcyjnych terenów inwestycyjnych. Zaprezentowali się m.in. przedstawiciele środowiska biznesowego , naukowego i samorządów m.in. w kontekście nowatorskich inwestycji infrastrukturalnych, czy nieszablonowych działalności badawczo-rozwojowych.

Wśród najciekawszych tematów wydarzenia można uwypuklić te związane ze sztuczną inteligencją, usługami smart city, przemysłem 4.0, przemysłem kosmicznym, ekoinnowacjami, cyfryzacją gospodarki, czy w końcu odnawialnymi źródłami energii.

Forum zwieńczyła Gala Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju, Nagrody Naukowiec Przyszłości oraz Marki Przyszłości.

Wyłącznym organizatorem 7. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2022 było Centrum Inteligentnego Rozwoju, a współorganizatorem Miasto i Gmina Uniejów oraz Fundacja Forum Inteligentnego Rozwoju. Partnerem medialnym i współorganizatorem kongresu projektów przyszłości sekcja tematyczna Rzecz O Innowacjach oraz program Rzecz o Innowacjach Video.

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie i udział w 7. FIR. To dla nas ogromny zaszczyt w organizowaniu tak wspaniałego wydarzenia. Nie byłoby to możliwe bez Państwa udziału i determinacji.

Do zobaczenia w przyszły roku podczas kolejnej, 8. edycji Forum Inteligentnego Rozwoju.